Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2014

siopek7
1298 7522 500
Reposted fromkaha kaha viafunek funek
siopek7
Play fullscreen
Get high b4. : D
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viastonerr stonerr

January 18 2014

siopek7
8113 5849 500
siopek7
8083 edbb
Reposted frombeautifull-lie beautifull-lie viajobdzia jobdzia
siopek7
7115 e4aa
Freud.
Reposted frommydecemberburned mydecemberburned viajobdzia jobdzia
siopek7
7953 9cd8 500
Reposted fromfelicka felicka viapastelina pastelina
siopek7
Nie uznaję sztucznych ograniczeń - że powinniśmy, nie powinniśmy, wolno, nie wolno. Każdy jest oddzielną jednostką i mamy prawo robić to, co kochamy i w co wierzymy.
— Martyna Wojciechowska
Reposted fromrudykon rudykon viapastelina pastelina
siopek7
5084 d5ca
siopek7
Reposted fromzielono zielono viabloodstain bloodstain
siopek7
2901 d750
Reposted fromFavCartoons FavCartoons viabloodstain bloodstain
siopek7
create the music. by clicking the squares.
Reposted fromfischi fischi viabloodstain bloodstain
siopek7
7964 c999
Reposted fromdoedeer doedeer viabloodstain bloodstain
siopek7
8082 ea7c
Reposted fromhollowhd hollowhd viabloodstain bloodstain

January 10 2014

8258 f0b7

short version

Reposted fromrmxdesigns rmxdesigns viajapanesehands japanesehands
9161 39ae

csattogoslepke:

Karácsonyi évődés.

siopek7
9202 d0a2
Reposted fromfunek funek
siopek7
1255 88d6 500
Zbigniew Religa po udanej operacji przeszczepu serca. W tle widać jego asystenta, który ze zmęczenia śpi w kącie sali.

Zdjęcie wykonane dla magazynu National Geographic przez Jamesa Stanfielda w 1987 roku, zostało wybrane zdjęciem roku, znalazło się również wśród 100 najlepszych zdjęć NG.
Reposted fromseenwhatisaw seenwhatisaw viastonerr stonerr
siopek7
6608 fb73
Reposted fromtschalky tschalky viastonerr stonerr
siopek7
siopek7
4920 d537
Reposted fromkatt katt viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl