Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 10 2014

siopek7
9247 9b58
Reposted fromverschwoerer verschwoerer viastonerr stonerr
siopek7
3531 649e
Reposted fromwiecejczadu wiecejczadu viastonerr stonerr
8456 1ca3
Reposted fromyachumi yachumi
3030 505f

troyesivan:

the lil fright it gets right before they fall tho

Reposted frommarraphy marraphy
0037 782b 500

vesley:

Me at parties

Reposted fromheadlinecreative headlinecreative
8644 cec7
Reposted fromAdasyd Adasyd
0880 7998 500

deareje:

360° Panoramic Tour Around Sherlock’s 221B Baker Street Set x

Reposted frommylyricalsympathy mylyricalsympathy
siopek7
8830 9104
wymarzone łóżeczko!
Reposted fromfelicka felicka
siopek7
Reposted fromjanedoe janedoe
siopek7
9025 503d

Mewbacca, the wookie cat.
Reposted fromcontroversial controversial
siopek7
Reposted frombalu balu
siopek7
9127 e574
Reposted fromcontroversial controversial
siopek7
9201 55f6
Reposted fromMrArtdiablo MrArtdiablo
siopek7
9223 d5be
The race is on...
Reposted fromckisback ckisback
Play fullscreen
Akai 1722W Magnetophone (Boom Bap music)
Reposted frommusicproduction1 musicproduction1
9425 713b
Reposted fromnickthenerd nickthenerd
siopek7
9279 49b7 500
Reposted fromasmothell asmothell

January 01 2014

siopek7
siopek7
To, co najpiękniejsze, zdarza się w samotności, nie gdy przebywasz w tłumie. To, co transcendentne, pojawia się, gdy człowiek jest sam. Ekstrawertyczny umysł wytworzył i wpoił wszystkim zasadę: gdy jesteś sam, czujesz się źle. Rusz się, spotykaj się z ludźmi, ponieważ szczęście jest wśród nich. To nieprawda. Szczęście wynikające z interakcji z ludźmi jest powierzchowne. Szczęście, które rodzi się, gdy jesteś sam, jest niezmiernie głębokie. Zachwyć się nim. Gdy nie ma nikogo, gdy nie ma nawet myśli o nikim, a ty jesteś całkowicie sam, zaczynasz tonąć i zatapiasz się w sobie. Nie bój się. Na początku otoczy cię mrok, otoczy cię smutek, bo jedyne szczęście, które znałeś, leżało zawsze w związku z drugim człowiekiem, z innymi ludźmi. Poczekaj trochę. Zanurz się jeszcze głębiej, a odkryjesz narastającą ciszę oraz bezruch, który ma w sobie coś z tańca... nieruchomy ruch wewnątrz ciebie. Nic się nie porusza, a jednak wszystko ma ogromną prędkość - puste, a pełne. Spotykają się paradoksy i zanikają sprzeczności. Osamotnienie ma w sobie nutę przygnębienia; bycie samemu otwiera przed tobą poczucie błogości.
— OSHO
Reposted fromstonerr stonerr

December 27 2013

6850 0826 500

Athens,Greece 

Reposted frommarcobutt marcobutt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl